Voorwaarden / Betalingsregeling

Voor 1 april 2019 dient de startvergunning te zijn voldaan. S.v.p. apart overmaken onder vermelding van ”startvergunning en naam lid”;

Voor de 10de van de maand het vermelde maandbedrag;

Voor 1 mei 2019 het vermelde jaarbedrag;

Indien u het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigt, dient u zich minimaal twee maanden hiervoor schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie ; u krijgt een schriftelijke e-mail bevestigd van uw afmelding. Contributie wordt dan verrekend tot de datum waarop het lidmaatschap eindigt. Bij geen tijdige opzegging bent u verplicht deze twee maanden alsnog te betalen ; 

De bijdrage voor de startvergunning voor leden geboren in 2007 of eerder is alleen van toepassing als er officiële wedstrijden worden gezwommen en is niet inbegrepen in een individuele lidmaatschap dan wel een gezinsabonnement. Iemand wordt aangemerkt als 12 jaar indien de houder in het contributie jaar 12 jaar wordt (voor 2019 geldt dus leden geboren in het jaar 2007 of eerder betalen startvergunning). 

Het gezinsabonnement is van toepassing op leden van een gezin jonger dan 18 jaar.

Tenaamstelling: Zwemclub Eijsden

IBAN: NL41RABO 0115 006494

BIC: RABONL2U