Voorwaarden / Betalingsregeling

Per 1-1-2021 is de startvergunning ( voor kinderen va 12 jaar) geïncludeerd in de contributie.

Contributie dient overgemaakt te worden: – Voor de 10de van de maand het vermelde maandbedrag; – Voor 1 mei 2021 het vermelde jaarbedrag;

Indien u het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigt, dient u zich minimaal twee maanden hiervoor schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie ; u krijgt een schriftelijke e-mail bevestigd van uw afmelding. Contributie wordt dan verrekend tot de datum waarop het lidmaatschap eindigt. Bij geen tijdige opzegging bent u verplicht deze twee maanden alsnog te betalen;

Het gezinsabonnement is alleen van toepassing op leden van een gezin jonger dan 18 jaar.

Tenaamstelling: Zwemclub Eijsden

IBAN: NL41RABO 0115 006494

BIC: RABONL2U