Zwemclub Eijsden

De kracht van water

Studenten Contributie

Beste ouders, zwemmers,

Er zijn wat vragen ontstaan inzake de studenten contributie.  We willen graag hierover wat duidelijkheid scheppen:

De speciale studententarieven gelden voor zwemmers van de A en B groep die in het nieuwe seizoen gaan studeren aan bijvoorbeeld een Hogeschool of Universiteit en gelijktijdig uitwonend worden omdat zij gaan wonen in een andere stad. In dat geval is er geen tijd meer om door de week te trainen. Om zwemmers de gelegenheid te bieden in het weekend nog 1 of 2 keer te kunnen trainen, en lid te blijven van ZC Eijsden, is deze regeling in het leven geroepen

de trainer en zwemmer moeten samen achter dit besluit staan, het is dus van belang dat je als zwemmer hierover even met je trainer overlegt.

je moet uitwonend zijn en mag maximaal 2 x per week trainen

je zwemt bij de A of B groep.

de regeling geldt tot en met 31 augustus, na deze datum kun je geen gebruik meer maken van deze regeling. Ben je vóór deze datum aangemeld, dan geldt uiteraard de studenten contributie van € 16.00 per maand.

de studenten contributie gaat in vanaf de maand na formele aanmelding via de zwemcommissie aan de ledenadministratie.

Voor vragen verwijzen we graag naar de zwemcommissie of je eigen trainer.

SPONSORACTIE PLUS

Deze week begint de sponsoractie bij plus Custers weer. Vergeet niet wanneer je boodschappen bij de plus doet om naar sponsor zegeltjes te vragen en deze in de brievenbus van ZC Eijsden te doen. Hier help je de club enorm mee. Alvast bedankt! 

Uitnodiging en Agenda ALV 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Zwemclub Eijsden 2018.

Dit jaar wordt de algemene ledenvergadering van Zwemclub Eijsden gehouden op

vrijdag 1 februari 2019.

U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur in Café het Kelderke, Vroenhof te Eijsden. De vergadering start uiterlijk 20:00 uur.

Het bestuur nodigt u allen uit om op deze jaarvergadering aanwezig te zijn. Dit is de gelegenheid om uw stem en mening te laten horen.

Wij vragen u deze vergadering bij te wonen en u aan te melden via email: secretaris@zceijsden.nl

De agenda krijgt u bij deze digitaal toegestuurd. Ook zullen wij zorgen dat alle stukken ter inzage liggen vanaf 19:30 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 (januari 2018).
 4. Jaarverslag synchroonzwemmen ( Emilie Andrien)
 5. Jaarverslag wedstrijdzwemmen ( Jean-Winand Willigers)
 6. Jaarverslag clubzwemmen ( Jan Theunissen)
 7. Jaarverslag Financieel 2018 (resultatenrekening 2018, balanspositie 31.12.2018) (Dennis Bams)
 8. Jaarverslag kascontrole commissie en decharge gevoerde algemene en financiële beleid 2018
 9. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie 2019 (Nico Vertommen)
 10. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2019 (Dennis Bams)
 11. Bestuurssamenstelling: herverkiezing samenstelling Bestuur ( Dennis Bams stopt als penningmeester en stelt zich niet herkiesbaar, de rest van het bestuur stelt zich herkiesbaar) (Nico Vertommen)
 12. Commissie communicatie + sponsoring ( we zoeken nieuwe vrijwilligers ) ( Janiek Bais)
 13. AVG en nieuwe Regelgeving ( Nico Vertommen)
 14. Vaststelling Huishoudelijk reglement (Nico Vertommen)
 15. Trainerssamenstelling seizoen 2019-2020
 16. Rondvraag
 17. Borrel

Kerstvakantie

December aankopen- Denk aan sponsorkliks!

Beste leden,

In de maand december worden traditiegetrouw veel cadeaus gekocht, namens de Sint en Kerstman. Wij doen steeds meer inkopen via internet en webshops. Denk eens aan onze zwemclub wanneer u weer iets online bestelt.

Door simpelweg  SPONSORKLIKS aan te klikken (link staat aan de rechterzijde van de website) en uw bestelling plaatst, krijgt ZCEijsden een percentage van het aankoopbedrag als sponsoring. Dat is ook voor onze club een aardig cadeautje.

Image result for cadeautje

 

« Oudere berichten

© 2019 Zwemclub Eijsden

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑