Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Zwemclub Eijsden 2018.

Dit jaar wordt de algemene ledenvergadering van Zwemclub Eijsden gehouden op

vrijdag 1 februari 2019.

U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur in Café het Kelderke, Vroenhof te Eijsden. De vergadering start uiterlijk 20:00 uur.

Het bestuur nodigt u allen uit om op deze jaarvergadering aanwezig te zijn. Dit is de gelegenheid om uw stem en mening te laten horen.

Wij vragen u deze vergadering bij te wonen en u aan te melden via email: secretaris@zceijsden.nl

De agenda krijgt u bij deze digitaal toegestuurd. Ook zullen wij zorgen dat alle stukken ter inzage liggen vanaf 19:30 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 (januari 2018).
 4. Jaarverslag synchroonzwemmen ( Emilie Andrien)
 5. Jaarverslag wedstrijdzwemmen ( Jean-Winand Willigers)
 6. Jaarverslag clubzwemmen ( Jan Theunissen)
 7. Jaarverslag Financieel 2018 (resultatenrekening 2018, balanspositie 31.12.2018) (Dennis Bams)
 8. Jaarverslag kascontrole commissie en decharge gevoerde algemene en financiële beleid 2018
 9. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie 2019 (Nico Vertommen)
 10. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2019 (Dennis Bams)
 11. Bestuurssamenstelling: herverkiezing samenstelling Bestuur ( Dennis Bams stopt als penningmeester en stelt zich niet herkiesbaar, de rest van het bestuur stelt zich herkiesbaar) (Nico Vertommen)
 12. Commissie communicatie + sponsoring ( we zoeken nieuwe vrijwilligers ) ( Janiek Bais)
 13. AVG en nieuwe Regelgeving ( Nico Vertommen)
 14. Vaststelling Huishoudelijk reglement (Nico Vertommen)
 15. Trainerssamenstelling seizoen 2019-2020
 16. Rondvraag
 17. Borrel