Contributie


Afdeling Jaarbedrag Per maand
Wedstrijdzwemmen € 279,00 € 24,00
Clubzwemmen € 146,00 € 13,00
Synchroonzwemmen € 324,00 € 28,00
Gezinsabonnement € 704,00 € 59,00
Startvergunning KNZB voor leden van 12 jaar en ouder € 30,00 n.v.t.
Steunend lid vrijwillige bijdrage vrijwillige bijdrage
Donateur vrijwillige bijdrage vrijwillige bijdrage


Voorwaarden/betalingsregeling:

  • Voor 1 april 2016 dient de startvergunning te zijn voldaan. S.v.p. apart overmaken onder vermelding van "startvergunning en naam lid";

  • Voor de 10e van de maand het vermelde maandbedrag;

  • Voor 1 mei 2016 het vermelde jaarbedrag, betaling in (drie) maandelijkse termijnen is niet toegestaan;

  • Indien u het lidmaatschap in de loop van het jaar be�indigd, dient U zich minimaal twee maanden hiervoor schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie; u krijgt een schriftelijke (email) bevestiging van uw afmelding. Contributie wordt dan verrekend tot de datum waarop het lidmaatschap eindigt. Bij geen tijdige opzegging bent U verplicht deze twee maanden alsnog te betalen;

  • De bijdrage voor een startvergunning voor leden geboren in 2004 of eerder is alleen van toepassing als er offici�le wedstrijdenworden gezwommen en is niet inbegrepen in een individueel lidmaatschap dan wel een gezinsabonnement. Iemand wordt aangemerkt als 12 jaar indien de houder in het contributiejaar 12 jaar wordt.

  • Het gezinsabonnement is van toepassing op leden van een gezin jonger dan 18 jaar.


Tenaamstelling: Zwemclub Eijsden
IBAN: NL41 RABO 0115 0064 94
BIC: RABONL2U

Agenda

RWK - 11/12-11-2017 Maastricht

SZ Techniek Interkring Age II - 11-11-2017 Mid-West

RWK - 18/19-11-2017 Maastricht

SZ Comp 2 - 19-11-2017 Roosendaal

Geusseltbad trofee - 3-12-2017 Maastricht

SZ Techniek Interkring Age I - 9-12-2017 Oost

Minioren-Junioren 2 - 10-12-2017 Maastricht

NJJK-kb - 14 t/m 17-12-2017 ?

SZ Comp - 3 17-12-2017 Breda

Swimmeet - 28 t/m 30-12-2017 Maastricht

Laatste uitslagen

Memorial Anteunis za.
21-10-2017 Gent - Uitslag

Memorial Anteunis zo.
22-10-2017 Gent - Uitslag

Memorial Anteunis Finale
22-10-2017 Gent - Uitslag

Limieten 2017-2018

Limieten Nederlandse Kampioenschappen

Sponsoren
http://www.arena-sports.com

http://www.cypruschallenge.com