Beleid


Zwemclub Eijsden is opgericht op 19 december 1972 en bestaat momenteel uit een zestal organen:

  • de Algemene Ledenvergadering (ALV)
  • het Bestuur (Dagelijks Bestuur)
  • de afdeling synchroonzwemmen
  • de afdeling wedstrijdzwemmen
  • de afdeling clubzwemmen (recreatief zwemmen)
  • de afdeling evenementen

De ALV is het belangrijkste orgaan met beslissingsbevoegdheid. De statuten van ZC Eijsden kunnen slechts door een besluit van de ALV worden gewijzigd, met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarbij de helft van alle leden aanwezig is.

Het doel van onze zwemclub is de zwemsport te beoefenen in de verschillende disciplines. Er wordt naar gestreefd om in competitieverband een bepaald niveau te behalen en te handhaven. Door onze zwemclub wordt aan de competitie deelgenomen door het wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen. Verder kan men recreatief zwemmen in de vorm van clubzwemmen.

Geen enkele vereniging kan bestaan zonder vrijwilligers, ook zwemclub Eijsden niet. Onze leden doen daarom bijna allemaal op een of andere manier mee aan het vrijwilligerswerk rondom onze club. Dit zijn klusjes zoals jureren (de scores bijhouden), organiseren van evenementen, handen spandiensten, begeleiden van jeugd, een website bijhouden training geven, acties voor sponsorwerving, enz. enz.!

Wij verwachten van alle leden en/of hun ouders dat ze ook af en toe hun steentje bijdragen aan de activiteiten van de vereniging. Als je in welke vorm dan ook een bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Dit alles maakt Zwemclub Eijsden tot een geheel waardoor het een sportieve, gezellige club met goede prestaties is!

Agenda

RWK - 11/12-11-2017 Maastricht

SZ Techniek Interkring Age II - 11-11-2017 Mid-West

RWK - 18/19-11-2017 Maastricht

SZ Comp 2 - 19-11-2017 Roosendaal

Geusseltbad trofee - 3-12-2017 Maastricht

SZ Techniek Interkring Age I - 9-12-2017 Oost

Minioren-Junioren 2 - 10-12-2017 Maastricht

NJJK-kb - 14 t/m 17-12-2017 ?

SZ Comp - 3 17-12-2017 Breda

Swimmeet - 28 t/m 30-12-2017 Maastricht

Laatste uitslagen

Memorial Anteunis za.
21-10-2017 Gent - Uitslag

Memorial Anteunis zo.
22-10-2017 Gent - Uitslag

Memorial Anteunis Finale
22-10-2017 Gent - Uitslag

Limieten 2017-2018

Limieten Nederlandse Kampioenschappen

Sponsoren
http://www.arena-sports.com

http://www.cypruschallenge.com